Regulamin Kliniki

REGULAMIN PRAKTYKI ESTETICA GDYNIA S.C.

UMAWIANIE PACJENTÓW NA WIZYTĘ
Zajmujemy się przede wszystkim leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z pacjentem.
NIGDY NIE ODMAWIAMY JEDNAK PACJENTOM CIERPIĄCYM !!!
Nasza recepcjonistka przeprowadza podczas rozmowy telefonicznej wstępny wywiad w celu dostosowania długości wizyty do potrzeb pacjenta. W związku z tym prosimy o udzielenie niezbędnych nam informacji.
PIERWSZA WIZYTA
Jeżeli zgłaszają się Państwo z problemem bólowym, który wymaga niezwłocznego rozwiązania - prosimy o zgłoszenie tego faktu recepcjonistce.
Pacjenta pierwszorazowego prosimy o przybycie 10 minut przed wyznaczoną wizytą, aby mógł wypełnić ANKIETĘ OGÓLNOMEDYCZNĄ w celu oceny stanu zdrowia. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia z kosztorysem , a po akceptacji wspólnie ustalimy terminy wizyt.
KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA PACJENTÓW
Pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się, aby nie było opóźnienia, ale czasami występują nieprzewidziane sytuacje i zabiegi mogą ulec przedłużeniu.
ODWOŁYWANIE WIZYT I SPÓŹNIENIA
Prosimy pacjentów umówionych na wizytę, którzy chcieliby ją odwołać lub przełożyć o kontakt z recepcją telefonicznie lub mailowo nie póżniej niż 24 godzin przed wyznaczonym terminem.
W razie nie zastosowania się do tej prośby pacjent zostanie obciążony kwotą 100,- za każdą godzinę niewykorzystanego czasu swojej wizyty. W przypadku powtarzających się nieobecności na planowanych wizytach umówienie się będzie możliwe dopiero po wpłaceniu na nasze konto równowartości planowanej wizyty , ktora to przechodzi na naszą własność w przypadku nieobecności pacjenta.
Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut bez uprzedzenia telefonicznego będzie traktowane jako rezygnacja z wizyty.
WARUNKI WSPÓŁPRACY
Warunkiem podstawowym jest przestrzeganie ustalonego planu leczenia i wizyt kontrolnych.
Podjęcie specjalistycznego leczenia / ortodoncja, protetyka, implantologia, regeneracja kości, zabiegi chirurgiczne na przyzębiu/jest uzależnione od wartości wskaźnika CPI oraz API wykonywanych podczas badań oceny stanu przyzębia i higieny jamy ustnej.
CPI = 0
API<10 %
RĘKOJMIA
W trosce o dobro pacjenta , pracownicy i współpracownicy kliniki wykonują swoje usługi na najwyższym poziomie. Warunkiem rękojmi jest odbywanie regulanych wizyt kontrolnych co 2 - 6 miesięcy w Estetica Gdynia s.c. oraz stosowanie się do zaleceń lekarza. Wizyty te są płatne a w razie potrzeby wykonywane są badania dodatkowe.
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Na wykonane wypełnienia udzielamy 2-letniej rękojmi. Nie dotyczy zębów mlecznych.
PROTETYKA
Prawidłowo wykonana i użytkowana stała praca protetyczna powinna statystycznie służyć około 10 lat od momentu jej oddania.
Wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu pracy protetycznej leżące po stronie lekarza i/lub technika są uwzględniane do 9 miesiąca od momentu oddania pracy protetycznej.
IMPLANTY
System którego używamy w naszej praktyce posiada potwierdzoną badaniami 98% przewidywalność w zrośnięciu się implantu z kością.Nie odnotowano dotąd reakcji uczuleniowej na jego skład materiałowy. Posiada dożywotnią gwarancję producenta w przypadku mechanicznego uszkodzenia implantu.
Producent daje również dożywotnia gwarancję na mechaniczne uszkodzenia w przypadku indywidualnych łączników ATLANTIS wykonanych z tytanu.

Rękojmia nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent :
• Przerwał zaplanowane leczenie
• Nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych.
• Nie zgłaszał się na wizyty kontrolne
• Samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego lub uszkodził uzupełnienie.
• Uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
• Nie używa otrzymanej szyny ochronnej na uzupełnienie protetyczne

INFORMACJEDODATKOWE Regulamin jest dostępny na www.esteticagdynia.pl Dobrze zorganizowana praca daje nam możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na najwyższym, światowym poziomie, satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i cały personel praktyki Estetica Gdynia s.c. W dni wolne od pracy oraz poza godzinami funkcjonowania naszej praktyki jest możliwość kontaktu e-mailowego po adresem: estetica.gdynia@gmail.com

AKTUALNOŚCI

Tymczasowa zmiana numeru telefonu

Szanowni Pacjenci,
 
w związku z przedłużającą się awarią linii telefonicznej zmieniamy na pewien czas nasz numer telefonu, aby umożliwić Państwu lepszy kontakt z nami.
Nowy numer telefonu Estetici Gdynia 600 381 328
 
Za utrudnienia przepraszamy
Archiwum wiadomości

Kursy i szkolenia

Zobacz wszystkie kursy

Diagnostyka 3D

tomografia stomatologiczna Gdynia

 KODAK  9000 C 3D